Ingvar Ambjørnsen går hardt ut mot «de nye antirasistene» i sitt aller siste intervju

I den fargerike, ofte kontroversielle verden av norske kulturpersonligheter, skinner få stjerner så sterkt som den av Ingvar Ambjørnsen. Med sin siste bok nettopp sluppet og hans lange forfatterskap i ryggen, tar han ikke bare på seg skriveverdenen med sine ord, men også samfunnets mer tilsynelatende ubehagelige områder. I hans siste – og ifølge ham, siste – intervju, går han hardt ut mot “de nye antirasistene”. La oss dykke dypt ned i Ambjørnsens sterke meninger, hans kontroverser og hans oppriktige tro på hva som vil bringe fremskritt i kampen mot rasehat.

1. “Ingvar Ambjørnsens Sluttintervju: Ubønnhørlige Slag mot ‘de nye antirasistene’”

Da den kjente norske forfatteren Ingvar Ambjørnsen satt ned for sitt sluttinterview, forventet ikke mange at det ville innebære gjentatte slag mot hva han kaller ‘de nye antirasistene’. Med sin karakteristiske flamme, ga Ambjørnsen et uforglemmelig innblikk i sin akkumulerte visdom og årelange frustrasjon etter å ha observert det som noensinne skiftende småordensklima i Norge.

 • “De nye antirasistene”, som han refererer til, er det han mener har blitt en gruppe av mennesker som går over grensen til å proklamere sin overlegenhet og rettferdighet, til tross for ikke å delta i noen substantielle endringer.
 • Ambjørnsen argumenterer for at denne ‘nye bølgen’ av antirasisme tenderer til å være mer opptatt av å demonstrere sin egen moral på sosiale medier, enn å delta i meningsfulle handlinger som faktisk bidrar til å redusere urettferdighet og hat.

Imidlertid var intervjuet ikke bare fylt med kritikk. Ambjørnsen delte også sitt syn på hva den egentlige kampen mot rasisme skal innebære.

 • For ham er sann antirasisme ikke bare å være motstander av rasisme på overflaten, men å engasjere seg aktivt i bekjempelsen av alle former for undertrykkelse og systematisk urettferdighet.
 • Dette betyr å ta tak i de dypere rotproblemene, samt å anerkjenne og respektere mangfoldet av individers erfaringer og perspektiver.

Sammen med sin stikkende kritikk bringer Ambjørnsen også frem et opprop for empati, forståelse og aktiv deltakelse i kampen mot rasisme.

2. “Ambjørnsen på Sitt Mest Kontroversielle: Utfordrer ‘de nye antirasistene’”

Ingen fremmed for kontrovers, Ingar Ambjørnsen, har nylig tatt et sterkt standpunkt mot det han kaller ‘de nye antirasistene’. En term han bruker for å referere til individer som, I følge ham, er overdrevent ivrige i deres forsøk på å fremstå som politisk korrekte. Ambjørnsen hevder at disse ‘nye antirasistene’ faktisk kan true ideen om et åpent og tolerant samfunn ved å undergrave evnen til å føre konstruktive debatter.

 • Første poeng: Ambjørnsen mener at ‘de nye antirasistene’ ofte unngår reelle og nødvendige diskusjoner om etnisitet, religion og kultur, av frykt for å virke rasistiske eller fremmedfiendtlige. Han hevder at dette kan føre til at man overser viktige problemer som bør adresseres.
 • Andre poeng: I tillegg, hevder Ambjørnsen at disse ‘nye antirasistene’ ofte retter skyts mot individer eller grupper som vekker ubehagelige debatter, merkende dem som ‘hatefulle’ eller ‘rasistiske’ istedenfor å takle de krevende problemstillingene deres meninger frembringer.
 • Tredje poeng: Til slutt argumenterer Ambjørnsen for at dersom ‘de nye antirasistene’ fortsetter på denne veien, kan det føre til en atmosfære av selvsensur og frykt innenfor samfunnet. Noe han mener vil være langt mer skadelig for samfunnets velvære enn de utfordringene vi står overfor i dag.

Ingar Ambjørnsen’s kritikk av ‘de nye antirasistene’ har skapt stort engasjement og førte til heftig debatt. Noen mener han er modig for å ta opp et emne av denne natur, mens andre mener han overdriver problemet. Hva konklusjonen vil være, er usikkert. Men en ting er sikkert, Ambjørnsen har nok en gang klart å sette søkelyset på et viktigt og delt emne innen moderne norsk samfunnsdebatt.

3. “Rystende Avskjed fra Ambjørnsen: Sterk Kritikk mot Moderne Antiracisme”

Den anerkjente forfatteren, Ingvar Ambjørnsen, har nylig uttrykt dype bekymringer rundt moderne antirasismes retning. Ambjørnsen hylles for sin åpenhet rundt dette betente temaet, og hans uttalelser har skapt sterke reaksjoner. Forfatteren har hevdet at den nuværende formen for antirasisme i noen tilfeller kan være segregerende og simpelthen «forstyrrende».

Ambjørnsen fremmer tre hovedpunkter i sin kritikk:

 • Den moderne antirasismens tendens til å fokusere på identitetspolitikk fremfor individers handlinger mener han kan føre til sterke sosiale skiller.
 • Forfatteren kritiserer også sosiale mediers rolle i å kunne fremme vridde syn både på rasisme og antirasisme.
 • Endelig påpeker Ambjørnsen mangel på historisk perspektiv i mange diskusjoner rundt rasisme og antirasisme, ettersom de ofte er løsrevet fra bredere, kontekstuelle forståelser.

Denne kritikken, som kommer fra en fremtredende og mangeårig kampvogn for sosiale rettferdige saker, kan utløse en ny bølge av debatt rundt utformingen og praksisen til moderne antirasisme.

4. “Ambjørnsen Avslører det Siste Skrik: Kraftig Oppgjør med ‘de nye antirasistene

Den populære forfatteren, Ingvar Ambjørnsen, har i flere år vært en markant stemme i debatter om rasisme i Norge. Han har alltid vært kjent for sin skarpe penn og klare mening, noe han heller ikke legger skjul på i sitt seneste essay. Dette er et kraftig oppgjør mot det han kaller “de nye antirasistene”, hvor han stiller en rekke kritiske spørsmål til dagens antirasistiske miljø.

Her er noen av Ambjørnsens hovedpoeng:

 • Ambjørnsen mener at disse nye “antirasistene” i stor grad framstår som intolerante og med et snevert syn på hva det vil si å være rasist.
 • Han kritiserer også måten mange i dette miljøet lett stempler andre som rasister, uten et grundig kjennskap til personen de angriper.
 • Forfatteren påpeker at det er nødvendig med en mer åpen debatt om temaet, fremfor anklager og utskjellinger.
 • Han avslører også det han mener er et paradoks: “De nye antirasistene” er tilsynelatende mot enhver form for rasisme, men er selv ikke åpne for ulike meninger om temaet.

I stedet for å bidra til en fruktbar debatt om et svært viktig og aktuelt tema, mener Ambjørnsen at “de nye antirasistene” skaper en polarisert stemning ved å stemple meningsmotstandere som rasister. Dette kan skape en fryktkultur som hindrer en åpen og ærlig debatt om viktige samfunnsspørsmål.

Ingvar Ambjørnsen har vært en kontroversiell stemme i norsk offentlighet, og året 2020 har ikke vært et unntak. Ved å være en av de få som tør å stå i motstrøm, har hans siste intervju omhandlende temaet «de nye antirasistene» gitt så vel kritikk som støtte. Uansett hvordan du forholder deg til hans meninger, så kan ikke møte, mot og bevisstgjøring rundt rasisme og alle samfunnets spørsmål og utfordringer være galt. For å bekjempe rasisme må vi ta i bruk vårt ansvar som mennesker og som samfunn, og bruke kunnskap og opplysning til å sikre likestilling og et samfunn uten rasisme.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *